Middels onderstaand formulier kunt u zich aanmelden bij BV Slotermeer. De aanmelding middels dit formulier leidt tot contact vanuit ons secretariaat en wordt pas na dit contact al dan niet bevestigd als aangegaan lidmaatschap. Bij bevestiging lidmaatschap, is dit lidmaatschap jaarlijks doorlopend en opzegbaar voor een nieuw seizoen door afmelding bij het secretariaat per mail/schrijven vóór 31 mei van het lopende seizoen.

Inschrijvingsformulier