Als badmintonvereniging willen we ons blijven ontwikkelen. We willen een nieuwe koers uitzetten waarbij brede talentontwikkeling centraal staat. Talentontwikkeling is meer dan alleen aandacht geven aan onze (top)talenten. We willen de badmintonsport benaderen als breedtesport.

Badmintonclub Slotermeer speelt niet meer op topniveau zoals voorheen. Het aantrekken en behoud van leden en de (door)ontwikkeling van onze huidige leden heeft daarom onze prioriteit. Met het initiatief Vrienden van Slotermeer willen we financiële middelen ophalen om onze ambitie te kunnen uitvoeren.